• Placeholder for Prins Hendrik 030821 02Prins Hendrik 030821 02

Vereniging van Vastgoedeigenaren Venlo wil BIZ voor de binnenstad

Als het aan de Vereniging van Vastgoedeigenaren Venlo ligt wordt de Venlose binnenstad met ingang van 2024 een bedrijveninvesteringszone (BIZ). Met een BIZ krijgen vastgoedeigenaren een stevigere positie aan het stuur voor de ontwikkeling van de Venlose binnenstad: vastgoedbelangen kunnen beter worden behartigd en de onderhandelingskracht richting derden is sterker. Ook werkt de BIZ als een multiplier: als de vastgoedsector collectief gaat investeren, gaat de gemeente ook extra investeren in de binnenstad.


In 2020 stelde de Vereniging van Vastgoedeigenaren Venlo (VVEV), ondernemersplatform Venlostad.com gezamenlijk het Plan Binnenstad 2030 op. In het plan staan tal van concrete actiepunten die de binnenstad toekomstbestendig moeten maken. De gemeente Venlo en ondernemers brengen jaarlijks middelen bij elkaar voor de uitvoering van deze plannen en het centrummanagement. De vastgoedeigenaren deden nog geen duit in dat zakje. Met de oprichting van de BIZ moet daar verandering in komen. Marc Bartels, voorzitter van VVEV: “De onderlinge samenwerking in de binnenstad is de afgelopen jaren sterk verbeterd. Het is belangrijk dat wij als vastgoedeigenaren nu ook steviger gezamenlijk op gaan trekken. Een BIZ is daarvoor de beste vorm.”


De BIZ-vastgoed heeft een looptijd van vijf jaar. In die tijd willen de vastgoedeigenaren zich onder meer inzetten voor een betere bereikbaarheid, het terugdringen van de leegstand, vergroening en het beleefbaar maken van erfgoed. Ook is er aandacht voor onderlinge kennisuitwisseling en netwerkvorming. De gemeenteraad heeft inmiddels ingestemd met de oprichting van een BIZ Vastgoed. Nu is het aan de vastgoedeigenaren zelf om hun stem uit te brengen. Dat kan tot uiterlijk 31 januari 2024. Als het stempercentage hoger is dan 50% en tweederde vóór stemt, is de BIZ een feit.

Meer info over de BIZ Vastgoed is te vinden op www.venlo.nl/biz en www.vastgoedeigenarenvenlo.nl