• Placeholder for 30 ML 0130 ML 01

Maatregelen en acties

Om de binnenstadsopgaven aan te pakken, hebben gemeente, ondernemers en eigenaren samen een lijst van acties en maatregelen opgesteld, die zijn ingedeeld in vijf speerpunten.


Transformatie (afbouw winkelmeters) stimuleren

- Integrale gebiedsvisie zuidflank maken

- Transformatiefonds inrichten/inzetten

- Woonopgave binnenstad bepalen

- Pilot 'Maak de draai'

- Detailhandelsstructuur bewaken


Uitstraling en verblijfskwaliteit openbare ruimte verbeteren

- Vergroening openbare ruimte

- Kwaliteitsniveau straat- en gevelbeeld verbeteren

- Toegankelijkheid binnenstad borgen


Historie zichtbaar en beleefbaar maken

- Verlichtingsplan binnenstad uitvoeren

- Integrale aanpak vanuit historische kwaliteiten

- Constante aandacht (in communicatie en presentatie) voor historie


Basisfaciliteiten (slim) op orde houden

- Slimme mobiliteitsoplossingen bieden (auto en fiets)

- Zero emmission stadslogistiek verkennen

- Verduurzaming vastgoed stimuleren

- Horeca (structuur)visie opstellen

- Ruimte bieden aan innovatief ondernemerschap


Samenwerking continueren/intensiveren

- Uitvoeringsprogramma verder uitrollen

- Collectieve vermarkting binnenstad

- Samenwerking onderwijs- bedrijfsleven intensiveren


Alle maatregelen en acties worden in het plan nader toegelicht.