• Placeholder for 2022 04 Venlo Partners Appelhans 12022 04 Venlo Partners Appelhans 1

Zes opgaven

Om in 2030 tot een aantrekkelijkere binnenstad te komen, zijn er zes opgaven:

1. Inzetten op de economische kracht van beleving: van ‘place to buy’ naar ‘place to be’

2. Terugdringen vierkante meters detailhandel

3. Opmars van eenzijdig en voordelig winkelaanbod doorbreken en onderscheidend en uniek aanbod (voor midden-en hogere inkomens) stimuleren

4. Binden van de regiobewoners

5. Grip krijgen op de ontwikkeling van horeca, voor een goede balans tussen wonen en leven in de binnenstad

6. Verzilveren potentie kenniseconomie

De opgaven zijn omgezet in concrete maatregelen en acties.