• Placeholder for IMG 6376IMG 6376

Acquisiteur aan de slag voor winkelcentra

Belangrijk aandachtspunt van Plan Binnenstad 2030 is de bestrijding van leegstand. Als gevolg van veranderend consumentengedrag waaronder internetshoppen staan winkelstraten onder druk. Behoud en aantrekken van retailers is daarom belangrijk.

Naast de inspanningen die vastgoedeigenaren en makelaars plegen om hun panden gevuld te houden, zet de gemeente vanaf 1 juli 2023 een acquisiteur in. Christel Peters van bureau Vierders zal deze opdracht gaan vervullen en daarbij haar grote netwerk bij met name de landelijke grootwinkelbedrijven inzetten. Omdat leegstand ook speelt in de winkelcentra van Tegelen en Blerick beperkt de opdracht zich niet alleen tot het centrum van Venlo. Voor de acquisitie voor de binnenstad gaat Christel Peters uit van de eerder opgestelde gebiedsprofielen, waarin per deelgebied is aangegeven waar de kansen liggen.

Placeholder for Pasfoto provada 1Pasfoto provada 1