• Placeholder for 2018 09 VP sfeerbeelden 24 A42018 09 VP sfeerbeelden 24 A4

Gebiedsprofielen

Transformatie

Zoals in het Plan Binnenstad 2030 is vastgesteld zijn er, mede vanwege de snelle technologische ontwikkelingen, minder vierkante meters winkel nodig. Tegelijkertijd biedt de binnenstad meer dan voorheen kansen om te wonen, te werken en zeker ook op het gebied van horeca, uitgaan en cultuur. Om vorm te geven aan die toekomstig gezonde en bruisende binnenstad helpt het om meer duidelijkheid te verkrijgen over waar welke functies het beste kunnen gedijen. Deze duidelijkheid wordt gegeven via gebiedsprofielen, waarin per deelgebied in de binnenstad richting wordt gegeven aan de ontwikkeling en transformatie van de verschillende straten en pleinen in de binnenstad. Op basis van de huidige situatie en kansen en bedreigingen voor de toekomst, worden gebiedsprofielen opgesteld die richting moeten geven aan bijvoorbeeld functiebepaling, acquisitie, inrichting openbare ruimte én marketing.