• Placeholder for Bibliotheek thumbnailBibliotheek thumbnail

Fietsparkeren

Toegankelijkheid binnenstad

In het plan binnenstad is de behoefte aan meer fietsparkeren opgenomen, liefst in een gebouwde voorziening op een centrale plek in de binnnenstad. Eerder hebben gemeente en Venlo Partners al een inventarisatie gehouden naar de mogelijkheden van een City Hub; een servicepunt in de binnenstad, met name voor centrale ontvangst en opslag van pakketjes en horeca-vuilnis en een centrale toiletvoorziening. Aan deze eerste verkenning wordt nu een vervolg gegeven. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden andere maatschappelijke doelen te realiseren. Inn samenwerking met beleidsambtenaren vanuit onderwijs, welzijn en participatie wordt verkend of met een integrale aanpak tot een structurele invulling kan worden gekomen.