• Placeholder for IMG 6429 2IMG 6429 2

Samenwerking in de binnenstad georganiseerd

Samenwerking continueren / intensiveren

De binnenstad is een plek waar veel belangen samenkomen; van ondernemers in retail en horeca, het is de plek waar veel evenementen plaatsvinden, steeds meer mensen gaan er wonen en werken en het vormt een ontmoetingsplaats voor eigen inwoners en bezoekers. Venlo Partners vervult in opdracht van de gemeente al jarenlang het centrummanagement in de Venlose binnenstad. De partners in het Plan Binnenstad 2030 (ondernemers, vastgoed en gemeente) hebben vastgesteld dat het wenselijk is dat zij structureel sterker betrokken worden bij de aansturing van de organisatie. Binnen dit project wordt vorm en inhoud gegeven aan een structurele samenwerking met deze en andere belanghebbenden, gericht op het realiseren van een duurzaam vitale en levendige binnenstad van Venlo.