• Placeholder for 2018 09 VP Gaaspiep 6 A42018 09 VP Gaaspiep 6 A4

Retail en Horecanota

Omgevingsprogramma Retail en horeca

De uitvoering van Plan Binnenstad 2030 vraagt om nieuwe beleidskaders met een juridische status om te kunnen sturen op (on)gewenste ontwikkelingen, transformatie en versterking van deelgebieden. Daarom wordt er werk gemaakt van een gemeentebreed omgevingsprogramma voor retail en horeca waarin de ambitie voor deze sectoren is vastgelegd, vertaalt naar de diverse deelgebieden en bijbehorende uitdagingen. Hiervoor wordt er intensief samengewerkt met o.a. ondernemers, vastgoedeigenaren en cultuur in de stad.