• Placeholder for Schermafbeelding 2022 09 28 om 17 21 30Schermafbeelding 2022 09 28 om 17 21 30

Maak de draai

Transformatie

Het actiepunt ‘Maak de draai’ uit het Plan Binnenstad 2030 is een creatieve denkwijze om vierkante meters detailhandel terug te dringen. Deze denkwijze begint met een ogenschijnlijk simpele ingreep: kunnen we, in een straat met relatief veel leegstand, van diepe en smalle winkels niet beter ondiepe brede winkels maken? Deze 900 beweging leidt in deze gedachte tot meer etalageruimte voor de winkelier of horeca en de leegstand verdwijnt naar de achterzijde, en zorgt voor een betere ontwikkelpotentie om bovenwoningen te realiseren met ruimte voor opgang. Op het achtererf ontstaat zelfs ruimte voor een gezamenlijke binnentuin. Samen met de VVEV worden de mogelijkheden hiervan onderzocht om met deze denkwijze pandeigenaren te helpen tot transformatie te komen, in de deelgebieden in de binnenstad waar dit conform de gebiedsprofielen kansrijk is.