• Placeholder for BergerparkBergerpark

Definiëren projecten vergroening en water

Vergroening openbare ruimte

Ten einde een impuls te geven aan de vergroening van de binnenstad hebben beleidsambtenaren, ondernemers en vastgoedeigenaren op basis van een schouw een aantal locatiegerichte kansen benoemd om de binnenstad te vergroenen. De ambitie is om deze projecten in 2023 - 2024 uit te voeren.