• Placeholder for IMG 6646IMG 6646

Venlostad.com wil samenwerking binnenstad intensiveren


Het ondernemersplatform in de binnenstad, Venlostad.com, wil de komende tijd een aantal veranderingen doorvoeren om de samenwerking tussen de ondernemers én met andere partijen in de binnenstad te intensiveren. Verandering is van belang om in de toekomst namens de ondernemers daadkrachtig op te kunnen treden en de slagkracht binnen de samenwerking te bevorderen.


Van stichting naar vereniging

Een belangrijk startpunt voor de verandering is het omvormen van de huidige stichtingsstructuur van Venlostad.com naar een verenigingsstructuur. Alle ondernemers die meebetalen aan de reclamebelasting (het ondernemersfonds) kunnen in de toekomst automatisch lid worden van de nieuwe vereniging en zo meebeslissen. Daarnaast willen ze zelf sterker sturing geven aan projecten in de binnenstad, door zeggenschap te krijgen over de besteding van de reclamebelasting. Door de samenwerking met vastgoed en gemeente te intensiveren in Plan Binnenstad 2030 én in de aansturing van Venlo Partners, wil men gezamenlijk meer resultaat boeken in de binnenstad.Werkgroep

Vorige week zijn de plannen tijdens de jaarvergadering van venlostad.com met veel enthousiasme bij de ondernemers ontvangen. Hiermee heeft een werkgroep van ondernemers het mandaat gekregen om de verandering in gang te zetten. In de werkgroep zijn Roos Brink, Anita Thijssen, Paul Cuppen, Stan Heijsters, Jos Lamers, Rogier Knipscheer en Kevin Kosman vertegenwoordigd. De werkgroep gaat o.a. aan de slag met het actualiseren van de speerpunten van de vereniging, de toekomstige organisatiestructuur, de werving van een nieuw bestuur en een frequente terugkoppeling naar de achterban. De verandering wordt in nauwe samenspraak met het huidige bestuur opgepakt. De doelstelling is dat de omvorming begin 2023 gereed is, waarbij een nieuw gekozen bestuur het stokje kan overnemen van het huidige bestuur.


Mogelijke opmaat naar BIZ

Een BIZ lijkt op dit moment nog niet haalbaar, vanwege o.a. de coronacrisis en (energie)crisis. Door nu een aantal veranderingen door te voeren, wordt de samenwerking verbeterd, wat een opmaat kan zijn om in de toekomst alsnog voldoende draagvlak te creëren voor invoering van de BIZ.