• Placeholder for Keulsepoort 6 6 Foto 5Keulsepoort 6 6 Foto 5

Eerste projecten vergroening binnenstad opgeleverd

Het verbeteren van de uitstraling en de verblijfskwaliteit van de openbare ruimte is een belangrijke opgave van Plan Binnenstad 2030. Vergroening van de binnenstad levert daar een belangrijke bijdrage aan. De gemeente stelde daarom vanaf januari 2023 maar liefst € 350.000 beschikbaar voor diverse vergroeningsprojecten. Inmiddels zijn de eerste resultaten zichtbaar: een extra groenimpuls tussen station en stad en groenaanplant bij de Lage Loswal. Op korte termijn wordt in het centrum ook een vergroeningscampagne gestart gericht op gevelvergroening en geveltuintjes.


Tussen station en stad en Lage Loswal

Tussen station en stad is grondverbetering toegepast en zijn de beplantingsvakken netjes opgeschoond. Planten die niet meer goed waren zijn verwijderd, of waar mogelijk opgeslagen voor beplanting elders. Ook zijn de grasvelden opnieuw ingezaaid. In het najaar worden in die grasvelden nog bloembollen gepoot. Op de Lage Loswal zijn drie wilgenbomen aangeplant en zijn siergrassen en vaste planten geplaatst.

Voor beide locaties geldt dat de aannemer die het groen gemaakt heeft, de komende jaren ook verantwoordelijk is voor beheer en onderhoud.

Placeholder for Keulsepoort 6 6 Foto 1Keulsepoort 6 6 Foto 1