• Placeholder for 2021 10 Venlo Partners winkelstraten 182021 10 Venlo Partners winkelstraten 18

Aan de slag met de gebiedsprofielen

Eerder dit jaar zijn Gebiedsprofielen opgesteld voor de te onderscheiden deelgebieden in de binnenstad van Venlo. Met deze profielen kan per deelgebied richting worden gegeven aan kansrijke ontwikkeling. Deze ontwikkeling krijgt vorm doordat ondernemers en pandeigenaren er in hun eigen gebied mee aan de slag gaan. In twee gebieden zijn de eerste pilots van deze aanpak inmiddels gestart.

In de Lomstraat zijn ondernemers uit de straat bijeengekomen, in de Gasthuisstraat wordt met pandeigenaren gekeken wat er nodig is om richting het gewenste profiel te bewegen. In beide gevallen gebeurt dit onder leiding van Venlo Partners en Bureau Vierders.

Met de ondernemers is over een groot aantal onderwerpen gesproken, onder andere over het aanzicht van de straat, gezamenlijke openingstijden en over het aantal en aard van de bezoekers. Met de pandeigenaren ging het gesprek onder andere over de complementariteit van het aanbod, over doelgroepen van de woningen boven de winkels en welke toevoegingen aan de straat passend zijn. Opvallend is dat de betrokkenen het voeren van deze gesprekken met elkaar als zeer waardevol ervaren. Uiteraard zijn er zaken waar anderen bij nodig zijn, maar de focus ligt vooral op die zaken waar men zelf invloed op kan uitoefenen en resultaat kan boeken door samen te werken.

Het is de bedoeling dat ook in de andere gebieden op deze wijze pilots zullen volgen.